Arenguteekond

Loomislugu

Igaks asjaks on oma aeg. On aeg antud elada, on aeg antud luua.  Meie, ühingu asutajaliikmed, Kaidi-Ly ja Tiina, töötasime sel ajal mõlemad sotsiaalvaldkonnas. Eelnevalt olime juba pikaajalises koostöösuhtes. Vaatamata sellele, et mõlema töökohad pakkusid mitmesuguseid võimalusi, hakkas üha enam tunduma, et kõike, mida saaks, tahaks ja võiks, ei ole võimalik olemasolevate töökohtade raames luua, rajada ega korda saata. Siis läheks asi lihtsalt tükitööks kätte ja see lämmatab kogu loomingulise väe…

Aasta 2011 sügisel kuulutasime välja logokonkursi. Konkursi statuudi aluseks oli ühingu loomislugu ja ressurss, mis on peidus Tähevärava energelis  – kuidas ta võimaldab selgust ja teadlikkust luua ning seda siin maailmas läbi ühendatuse nähtavaks muuta.  Tingimus oli, et tööd oleks visandatud A4 formaadis. Visuaali loomise tehnika ja meetodid jäid igaühe enda otsustada. Juurde oli vaja kirjutada ka väike lugu, mis aitaks autori mõtet žürii jaoks lahti selgitada…

Logo sünnilugu

Kergelt ja Rõõmuga!

“Kergelt ja Rõõmuga!” on meie ühingu tunnuslause. Kui 2011 aasta lõpuks sai visuaalne kuvand loodud ja organisatsioonil oli justkui tekkinud oma nägu, siis ometi hakkas kõrv järjest enam otsima ka auditiivset kuvandit. Tunnuslause otsimiseks me konkurssi välja ei kuulutanud. Kuid vestlesime inimestega, rääkisime oma lugu, tutvustasime oma visuaali…

Meie missioon on luua inspiratsiooni. Luua saame läbi selle, et oleme ise inspireeritud asjadest, mida teeme. Kandes endas kirge, huvi  ja pühendumist, saame seda luua enda ümber, pannes teisi vaimustuma, äratades ellu selle miski, mis kannab ka edasi viib. Meie missioon, ehk inspireeritus, vaimustumine saadab ja läbistab kõiki meie tegevusi, see on energia, millega loome. Vaimustuma tähendab vaimu ehk väge täis minema, enda väes olema. Kui inimene on enda väes, elab ta enda tões ja käib sirge seljaga oma teed. 

Missioon

Visioon

Meie visioon on terviklik, rõõmsameelne ja teotahteline inimene. See on lõpptulemus. Selles suunas liigume ise pidevalt, tegeledes enda arengu, terviklikkuse, rõõmsameelsuse ning teotahtega järjepidevalt.Teisalt, iga meie tegevus, teenus või toode muudab osalevat inimest terviklikumaks, rõõmsameelsemaks, toetahtelisemaks. Meie tegevused aitavad inimeste ellu luua seda väärtust, mis aitab neil kasvada erinevatel tasanditel, aga eelkõige inimese ja isiksusena. Kõik on omavahel seotud. Tervik. Mida sügavamalt teadvustame terviku ja terviklikkuse olemust, seda sügavamas ühenduses oleme nii iseendaga kui ümbritsevaga.  

Ühingu põhiväärtused on välja selgitatud meeskonna isiklike baasväärtuste põhjal.

ARENG, PÜHENDUMUS, LOOVUS, UUENDUSLIKKUS, KOOSTÖÖ

Väärtused

Organisatsiooni arendamine

Lisame teksti esimesel võimalusel.

Lisame teksti esimesel võimalusel.

Ajalugu