Koolitused

Avasta oma tõeline vägi, edasiviiv jõud ning hakka seda kasutama! 


6-kuuline veebikursus

Oma väe ellukutsumise teekond


25.01.-25.07.2024


7 võimekust, mis aitavad sul igapäevaselt oma väes elada - sa tunned ja näed päriselt, kuidas sa lood muutusi! 

Kursuse tulemusel Sa:

 • oled rahul iseendaga;

 • näed võimalusi seal, kus enne olid pime;

 • ütled elule “jaa”;

 • oled elurõõmus;

 • juhid ise oma sisemist motivatsiooni ja inspiratsiooni;

 • oled igapäevaselt loov ja mänguline;

 • kehtestad ennast kergelt, vabalt ja voolavalt;

 • juhid teadlikult iseennast ning muutusi oma elus;

 • oled ise oma elu looja ning tunned sellest rõõmu;

 • tunned endas elujõudu ning väge ja julged seda kasutada. Võimekused, mida endas treenid:

 • tead, kes sa oled ja mis on sinu väärtused;

 • mõistad iseennast, oma mõtteid, tundeid ja käitumist sügavamal tasandil;

 • tunned enda hingemaastikku, selle sümboleid, varjukülgi ja allisiksusi, oskad neid ressurssideks muuta ning loomisprotsessides kasutada;

 • oskad teadlikult nelja elemendi väge oma igapäevaelus kasutada;

 • oskad arhetüüpseid energiaid loomisprotsessides kasutada;

 • tunned oma Sisemise Küla elanikke ning oskad nende abil oma ellu tasakaalu luua;

 • julged elada isiklikus väes ning oskad seda igapäevaelus kasutada.

Kursuse formaat

 

Kursuse tegevus toimub kinnises Facebooki grupis perioodil 25.01.-25.07.2024.

Igal nädalal toimuvad grupis laiv-sessioonid – kokku 22 korda. Lisaks 6 boonussessiooni küsimustele vastamiseks ning kerkivate teemade käsitlemiseks. 

Õppurid saavad igal nädalal käsitletud teemade kohta uue  õpimapi ülesannetega, mida nädala jooksul treenitakse ning lahendatakse. Nädala lõpus tehakse kokkuvõtteid senise käekäigu kohta. Õppuritel on grupi tugi – tagasisidestatakse, jõustatakse ning jagatakse taipamisi, tähelepanekuid ja näpunäiteid. 

 

Soovitud tulemuste saavutamiseks on kasulik osaleda maksimaalselt ning teha kaasa kõik ülesanded kindlal kujul. 

Kursuse sisu jääb osalejatele kasutada ja järelvaadata aastaks. 

 

Teemad, mida peamiselt käsitleme:

 • Identiteet ja enesemääratlus.

 • Muutuste loomise ja elluviimise loogilised tasandid.

 • Väärtuspõhine elu.

 • Motivatsioonisuunad – saad teada, kas oled loomult millegi poole või millestki eemale liikuja, sellest lähtuvalt treenid end oma motivatsiooni aktiivsena hoidma.

 • Looduselt õppimine. Loodus kui teejuht.

 • Nelja põhielemendi kasutusvõimalused igapäevaelus.

 • Hingemaastik kui kompass muutuste ja oma elu loomisel.

 • Sinu arhetüüpne teekond hingemaastikul. Arhetüüpsete energiate toel oma elu loojaks kasvamine.

 • Mehe ja naise arhetüübid – kuidas olla väega mees või väega naine.

 • Sisemise Lapse erinevad vormid: Haavatud Laps, Hüljatud Laps, Endassetõmbunud Laps, Unustatud Laps, Vaba ja Õnnelik Laps.

 • Sisemine Kriitik – sinu vaenlane või teejuht?

 • Sisemised Sabotöörid – kuidas muuta takistavad jõud koostööks?

 • Peegeldused. Õpid nägema iseenda peegeldust looduses, suhetes, koostöös, valikutes jm. Õpid peegeldusi lugema ja tõlgendama.

 • Sümbolite vägi ja tõlgendused. Meetodid, kuidas õpime: grupimentorlus, praktika, õpimapp, video, audio, välistamine, ajurünnak, loeng, arutelu, grupitöö, paaristöö, individuaalne töö, test, analüüs, tegevuskava, käeline tegevus, muusika, jalutuskäik, vaatlus, meditatsioon, looduses viibimine.

 

KELLELE SEE KURSUS SOBIB?

Kursus on kõigile, kes soovivad oma väge tundma õppida, oma isiklikus väes elada ning läbi selle olla ise oma elu looja.

 

Kursusel osalemine eeldab vabatahtlikku teadlikku otsust, et Sa soovid kirjeldatud tulemusteni jõuda ning mõistad, et pead selleks ise ka oma panuse andma. 

 

Kursuse läbiviijast

Kaidi-Ly on 49-aastane koolitaja, psühholoog ja psühhoterapeut. Ta on mitmete artiklite ning õppeprogrammide autor ja inspiraator, kes alustas oma koolitajateekonda juba 2006. aastal.

 

Kaidi-Ly üheks peamiseks kireks on aidata inimestel nende sisemisi hingemaastikke avastada, er igaüks oleks võimeline enda elus probleeme lahendama ning tunneks, et just tema on ise enda elu looja, mõistes sealjuures, et pealtnäha tühistest igapäevaelu pisiasjadest sõltub palju.

 

Sellel 6-kuulisel veebikursusel “Oma väe ellukutsumise teekond” jagan ma sinuga parimaid teadmisi ja praktikaid, mida järjepidevalt kasutades julged

 elada oma isiklikus väes ning kasutada seda rõõmuga ja vabalt oma igapäevaelu loomisel. 

Järjepidevus ja avatud meel tagavad tulemused – leiad üles oma väe ning julged seda kasutada.

 

RAHA TAGASI GARANTII

Kui Sa osaled kursusel, teed kõik asjad kaasa, oled oma tegevustes järjepidev ja sihipärane, aga ikkagi sellelt kursuselt mitte mingit väärtust ei saa, siis maksame Sulle kogu raha tagasi!

 

Aeg: 25.01.-25.07.2024

Koht: asukohavaba

Hind: 612 € (e-poes saab valida kolmes osas maksmise)

Korduma kippuvad küsimused

Maksmisel Te jätate oma e-maili ja me saadame teile kogu vajaliku teabe.

Oma loobumisest tuleb teatada enne koolituse algust vähemalt 48 tundi ette liisi@labitahevarava.ee. Sel juhul maksame 100 % raha tagasi.  Lühema etteteatamise korral makstud raha ei tagastata.

Üle 180-euroste ostude pealt saab meie e-poes maksta kolmes osas. Ise ei pea muud tegema, kui jätma oma andmed ning valima, millisel viisil tasute. Kui koolituse hind on ikkagi kõrge ka kolme osamaksena tasudes, siis erandkorras saame teha ka maksegraafiku. Graafiku sõlmimiseks kirjutage kaidily@labitahevarava.ee

Loomulikult on võimalik. Siis ettevõtte esindaja sooritab e-poes ostu ja meie e-pood saadab arve.

Koolitused ja õpitoad võivad vabalt erinevates Eestimaa paikades toimuda. Kontaktkoolituste korral on koolituse toimumise aeg ja koht koolitust tutvustavas infos kirjas, seda nii kodulehel kui e-poes. Veebikursuste puhul on kirjas koolituse toimumise aeg ning keskkond kus ja kuidas kursus toimub. Mõlemal juhul saadetakse kogu vajalik teave peale maksmist ja registreerumist ja emailile.