Kergelt ja Rõõmuga

“Kergelt ja Rõõmuga!” on meie ühingu tunnuslause. 

Kui 2011 aasta lõpuks sai visuaalne kuvand loodud ja organisatsioonil oli justkui tekkinud oma nägu, siis ometi hakkas kõrv järjest enam otsima ka auditiivset kuvandit. 

Tunnuslause otsimiseks me konkurssi välja ei kuulutanud. Kuid vestlesime inimestega, rääkisime oma lugu, tutvustasime oma visuaali. 

Vestlesime inimestega ja kord-korralt muutus sõnum järjest selgemaks. 

Ühel koolitusel tegime grupitööd ja kõik pidid vastastikku oma organisatsiooni lugu jutustama. Ja siis ühtäkki lõi klaariks! Kergelt ja Rõõmuga! Just nii me asju teemegi – kergelt laskub taipamise seeme läbi Tähevärava, see on idee või nägemus, mis hakkab kasvama ja rõõmuga vilju looma. Kui meil seda taipamist ja rõõmu pole, siis on tagumine aeg hakata peeglisse vaatama ja eneseanalüüsi tegema – igaühel eraldi ja kõigil koos.

2012. a märtsis oli meil ametlikult tunnuslause olemas.