Väärtused

Ühingu põhiväärtused on välja selgitatud meeskonna isiklike baasväärtuste põhjal. 

ARENG – Iga inimese üks põhieesmärk siin elus on inimesena kasvada. Tegeleme ise igaüks enda järjepideva ja süsteemse arendamisega. Areng on meeskonna liikmetele oluline. Oleme õppiv ja arenev organisatsioon, tahame kasvada meeskonnana ning muuta oma koostoimimise põhimõtteid veelgi tõhusamaks. Sellest johtuvalt tagame mitmekülgsete meetodite ning tegevustega ka oma klientide arengu, kui nad valivad meid enda partneriteks ning teejuhtideks. Taotleme alati kasvu ja edengut.  

Teame, kui lõpetame süsteemse töö endaga, pole meil enam ressurssi, et teisi vaimustada. 

PÜHENDUMUS – Pühendumus on see kirg, vaimustus, inspiratsioon ja põhjalikkus, millega oma tööd teeme. Olles ise pühendunud ja vaimustunud, suudame teisi kaasa tõmmata, suunata nad uusi vaatenurki avastama, järjepidevad olema, edasi liikuma. 

Samas nõuame ka oma klientidelt ja sihtgruppidelt pühendumist, niisama, nalja viluks pole mõtet midagi teha. Jah, nalja peab saama ja lõbus peab olema, kuid see ei saa tulla pühendumise arvelt. Nali ei tähenda pinnapealsust! Pühendumus tähendab mõnikord ka valikute piiramist ja distsipliini – eesmärk pühitseb abinõu!

LOOVUS – Loovus väljendub asjade tegemisel mängulisel viisil. Kuid sama hästi väljendub ta ka mõtteviisis. Kasutame lisaks kaunitele kunstidele ka palju loovat mõtlemist. Leiutame, loome lahendusi, disainime erinevaid tegevusi üheks tervikuks, avame uusi vaatenurki, leiame võimalusi. 

Kui tuled meie laagrisse või koolitusele, juhtub sinuga sama. Me ei lase sul tuimalt mugavustsoonis tiksuda, vaid suuname piirialadele liikuma, et saaksid näha või taibata midagi, mis mugavuse keskmes jääb igavesti varjatuks. 

UUENDUSLIKKUS – Katsetame uusi tehnikaid ja meetodeid. Õpime ise uusi asju. Rakendame õpitu kohe praktikasse. Teeme vanu asju uuel viisil. Disainime ja kombineerime tehnikaid ja meetodeid. Avame uusi vaatenurki. Katsetame. Pole olemas ebaõnnestumist, on ainult tagasiside selle kohta, kuidas asjad ei toimi. Avardame piire. Kui teed meiega koostööd, tuleb sinulgi katsetada, praktiseerida ja uusi vaatenurki avada ning vajadusel need ka kasutusele võtta. 

KOOSTÖÖ – Koostöö ei tähenda tingimata koos tegemist, kuigi ka seda. Eelkõige tähendab see ühise eesmärgi nimel tegutsemist, avatud suhtlemist, küsimuste esitamist, vastastikust aitamist, tagasisidestamist jt tegevusi, mis aitavad läbipaistvamalt ja selgemalt tegutseda, mis aitavad luua. Seda ootame ka sinult!